Advokatene

Advokatene Anders Fredheim og Trond Selsaas driver alminnelig praksis og bistår privatpersoner og forretningsklienter. Vi har årelang erfaring med rådgivning og prosedyre. Kontoret påtar seg også forsvareroppdrag og yter bistand i fri rettshjelp saker.

Advokatene holder til i 2.etg fløy C.