Aleris Ungplan

Aleris Ungplan & BOI har tilbud som ivaretar barn, ungdom og familiers behov for ekstra omsorg og støtte i en vanskelig livssituasjon.

Region Øst består i dag av familiehjem og bofellesskap i Østfold, Akershus, Oppland og Hedemark. Regionkontoret ligger i Sarpsborg, men regionen har også en avdeling i Trysil.

Mer informasjon