Fagforbundet Østfold

Fagforbundet er LOs største forbund med ca 325 000 medlemmer. Organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Det er bruk for en fagbevegelse som setter omtanke, solidaritet, og samhold på dagsorden.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet kjemper for likelønn og lik status i, og mellom, kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Fagforbundet Østfold holder til i 3. etg i fløy D.

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

 69 97 21 70
 69 97 21 71