Fortum Markets

Fortum er et ledende energiselskap i Norden og Østersjøregionen. Fortum Markets AS holder til i 2. etg i fløy A.

Kundesenteret er bemannet mellom kl. 0730-1500 (juni, juli og august) og 0730-1530 resten av året. Det må gjøres avtale per telefon for møte med Fortums kunderådgivere.