Hafslund Nett AS

Hafslund Nett eier og drifter største deler av distribusjonsnettet av strøm i Østfold.

Hafslund Nett holder til i 3. etg, fløy D.