Infratek Elsikkerhet

Infratek har det største elsikkerhetsmiljøet i Norge og tilbyr hovedsakelig tjenester knyttet til Det lokale el tilsyn (DLE).

For Hafslund Nett AS utfører vi disse tjenestene i Oslo, Oppegård, Ås, Frogn, Vestby, Rygge og Råde.For Fortum Distribusjon AS utfører vi disse tjenestene i Moss, Våler, Hobøl, Spydeberg, Skiptvedt, Askim, Eidsberg, Marker, Rømskog, Sarpsborg, Aremark, Halden og kommunedel Onsøy i Fredrikstad.

For Ringeriks-Kraft AS utfører vi disse tjenestene i Ringerike og Hole Kommune.Vi har Norges største og mest moderne målerlaboratorium, hvor godkjenning av nye målere samt kontroll og revisjon av gamle målere er tjenester flere nettselskaper kjøper av oss.

Infratek Elsikkerhet holder til i 2. etg i fløy B.