Metso Minerals

En global leverandør av teknologi til prosess industrien, konstruksjon-, papir-, olje- og gassindustrien mm.

Metso holder til i 2. etg i fløy D.

Mer informasjon
Ikon av telefon og e-post

Kontaktperson:

Gunnar Kittelsen

 908 54 245