Pensjonistforbundet Østfold

Er den eneste penjonistorganisasjonen med direkte forhandlingsrett med regjeringen om stats- og trygdebudsjett. Som medlem i Pensjonistforbundet tar du del i Norges største miljø for eldre Pensjonistforbundet avdeling Østfold holder til i 1. etg. i fløy D.

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

  913 67 202
 pensjoni@online.no