Advokat Anders Schjøllert Fredheim

Advokaten Anders Schjøllert Fredheim driver alminnelig praksis og bistår privatpersoner og forretningsklienter. Vi har årelang erfaring med rådgivning og prosedyre.  Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv
Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt
 
Advokaten holder til i 2.etg fløy C.

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

anders.fredheim@advokatfredheim.no
 +47 90 56 77 28