Okviken 

OKViken opplæringskontor for offentlig sektor er opplæringskontoret for Viken fylkeskommune. Opplæringskontoret OKViken er en fusjon av det som tidligere var opplæringskontorene KOB og OKOS. 
Kontoret er et selvstendig samarbeids- og serviceorgan for kommunene, fylkeskommunen, statlige bedrifter og private barnehager. Vi har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen, og skal bidra til opprettelse av læreplasser, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på ulike arbeidsplasser. 
Kontoret har spisskompetanse innenfor sitt og eiernes ansvarsområde mht. læreplaner for fagene og organiseringen av opplæringen. Det juridiske ansvaret for lærekontraktene ligger hos kontoret, og eierne har arbeidsgiveransvaret.
 
OKViken tilbyr blant annet
- formidling av læreplasser og rekruttering av lærlinger
- veiledning og rådgivning for lærling og bedrift
- organisering og planlegging av læretiden
- tilrettelagt opplæring og ekstra oppfølging
- aktuelle kurs og faglige samlinger

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

  +47 69 10 21 00
info@okviken.no