Nyheter

Nytt passkontor har åpnet i Rådmann Sirasvei 4 !

Vi gleder oss stort over Politiet som ny leietaker i Rådmann Sirasvei 4.

Velkommen til nye ansatte og besøkende!

Velkommen til ny leietaker i Tune Senter!

CentPro AS har flyttet inn i nyoppussede lokaler i Tune Senters C - fløy.

Vi gleder oss til mange års samarbeid!

Ny leietaker i Rådmann Sirasvei 2 !

Velkommen til en av landets beste revisorer - BDO.

BDO holder til i Rådmann Sirasvei 2 - 4 etasje.

Fortsatt noe ledige lokaler i Tune Senter, Rådmann Sirasvei 1

Kontakt oss