OK Fbie i Viken

I et opplæringskontor har flere bedrifter med samme opplæringsbehov gått sammen og dannet et felles
kontor som skal fungere som bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Bedriftene sparer seg
for mange oppgaver i forbindelse med inntak og oppfølging av lærlinger, og lærlingene har et ekstra
holdepunkt hvor de blir sikret oppfølging i hele læretiden.
Hva gjør vi for deg og din lærling?
Vi tilbyr: Tegning av lærekontrakt/Opplæringskontrakt. Hjelp i læretiden: motivasjon for egen læring.
Kvalitetssikring av lærlingen og bedriften. Arbeidsavtale. Vurderingssamtaler hvert kvartal. Info om tilskudd.
Info og påmelding til kurs for faglig ledere. Testkvelder for lærlingen. Test-svenneprøve/ testfagprøve
Hjelp med læreplanen: Kunnsapsløftet. Opplæringsmateriell. Publisitet på vår hjemmeside:www.bestfris.no

FBIE holder til i 1.etg. fløy A

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

  +47 412 87 693
line@bestfris.no