GAMMEL NOK AS

Gammel Nok er et bemanningsselskap og en tjenesteleverandør som formidler kvalifisert personell over 50 år.
Gammel Nok er en viktig sosial entreprenør med Ferd, Diakonhjemmet og Credo Gruppen på eiersiden.  Vi er i god vekst og utvikling.

 

 

Gammel Nok holder til i 3. etg i fløy D

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

kontakt@gammelnok.no
 +47 66 90 62 00