OKVEKST

Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det finnes både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontor. OKvekst er et opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken. Disse bedriftene har inngått en samarbeidsavtale med OKvekst. Bedriftene som inngår avtale med OKvekst, kaller vi medlemsbedrifter.

OKvekst org. nr.: 995 830 388
Noen av OKvekst sine oppgaver
Informasjonsarbeid til skoler og andre om lærekandidatordningen for aktuelle søkere
Samarbeid med skoler om søkere og koordinering av yrkesfaglig fordypning (YFF)
Samarbeid med Viken Fylkeskommune om inngåelse av opplæringskontrakter
Fungere som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og fylkeskommunen
Samarbeid med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner,
vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden
Ansvarlig for oppmelding til kompetanseprøven
Gi relevant kompetanseutvikling i bedriftene
Samarbeid med fylkeskommunen om utdeling av kompetansebrev

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

  +47 90 50 20 82
post@okvekst.no