OKVEKST

OKvekst er et opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken.

Noen av OKvekst sine oppgaver
Informasjonsarbeid til skoler og andre om lærekandidatordningen for aktuelle søkere
Samarbeid med skoler om søkere og koordinering av yrkesfaglig fordypning (YFF)
Samarbeid med Viken Fylkeskommune om inngåelse av opplæringskontrakter
Fungere som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og fylkeskommunen
Samarbeid med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner,
vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden
Ansvarlig for oppmelding til kompetanseprøven
Gi relevant kompetanseutvikling i bedriftene
Samarbeid med fylkeskommunen om utdeling av kompetansebrev

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

  +47 90 50 20 82
post@okvekst.no