Elextrix AS

Electrix sitt hovedkontor er strategisk plassert rett ved E6, på Tunesenter. 
Electrix startet i 2020, og vi slipper derfor å bære med oss umoderne løsninger og gammelt tankegods. Samtidig har vi lang bransjeerfaring fra andre selskaper. Men som et mindre selskap har vi rask responstid og lavere kostnader. Det kommer deg til gode. 
Vi er prekvalifisert til å levere arbeid til nettselskapene Elvia, Norgesnett og Glitre Energi Nett.
 Vi har alle nødvendige godkjenninger for arbeid på høy- og lavspenningsanlegg.
 Når vi jobber for deg, jobber vi også for klimaet. Vi tenker på klima, miljø og arbeidsmiljø i alle deler av arbeidet. Electrix konkurrerer på kvalitet, pris og effektivitet, samtidig som vi bidrar sterkt til grønne bygge- og anleggsplasser. 
Grønn tankegang og klima preger alt vi gjør. Med våre smarte, enkle og innovative systemer for bestilling og håndtering av prosjekter, er vi i en prima posisjon til å jobbe grønt og klimavennlig.

 

Electrix holder til i 2. etg i fløy D

Ikon av telefon og e-post

Kontaktinformasjon:

post@electrix.no
 +47 46 80 70 10